Rembrandt Harmenszoon van Rijn is een van de bekendste Nederlandse schilders uit de 17de eeuw. Hij werd geboren in 1606 in Leiden. Vanaf zijn veertiende kreeg hij schilderles en binnen vijf jaar vestigde hij zich als zelfstandig kunstenaar in zijn geboortestad. Toen Rembrandt in 1669 overleed, liet hij een omvangrijk en uiteenlopend oeuvre na. Dit bestaat uit ongeveer vierhonderd schilderijen, driehonderd etsen en twaalfhonderd tekeningen. Naast portretten maakte hij genre- en historiestukken. Zijn belangrijkste inspiratiebron vormde de bijbel.

Rembrandt van Rijn, Zelfportret op jeugdige leeftijd, 1628 Rembrandt van Rijn, Zelfportret, ca. 1628-1629 Rembrandt van Rijn, Zelfportret met gefronst voorhoofd, 1630 Rembrandt van Rijn, Zelfportret met muts en geopende mond, 1630 Rembrandt van Rijn, Zelfportret als apostel Paulus, 1661