Wat betekent eclectisch? Voorbeelden en stijlen

Eclecticisme is het combineren van verschillende kenmerken van kunststromingen of bouwstijlen tot een geheel. We kunnen hier verschillende voorbeelden van geven in de kunst bijvoorbeeld. In de klassieke oudheid werden er al termen gebruikt welke de Griekse, Romeinse en Oosterse culturen samen liet smelten met elkaar. Er was het Romeins eclecticisme en ook het Alexandrijns eclecticisme. In de negentiende eeuw was er de beeldende kunst stroming: Het Historisme. Het is een mix van stijlen waarbij de vroegere stijlperioden duidelijk terugkomen. De stijl is selectief en wordt daarom ook wel een eclectische stijl genoemd.

Ook zijn er bouwwerken met een electische stijl. Het Justitiepaleis in Brussel is een goed voorbeeld. Het neoclassicisme werd toegepast voor een schilderachtig effect. In de postmoderne kunst is het vaak gebruikt als een ironische illustratie.

Eclectisch in de psychotherapie en bij religie

Ook hier is het mogelijk om meerdere stromingen samen te laten komen tot een nieuwe stroming. Denk aan systeemtherapie, medicamenteuze therapie, gedragstherapie en ook psychoanalyse. De verschillende technieken en elementen vormen samen bij een patiënt voor een succesvolle toepassing. Het is dan natuurlijk goed om de verschillende soorten van psychotherapie samen te laten komen.

Ook bij religie is het mogelijk om eclectische manieren te zien. De ideeën van verschillende geloven en overtuigingen komen dan samen. Het is vaak een persoonlijke keuze welke hiervoor zorgt.

Filosofie en het Romeins eclecticisme

In de filosofie worden vaak de Romeinse filosofie en de Griekse filosofie vermengd. Ook de Oosterse en de Griekse filosofie worden vaak vermengd met elkaar. De Romeinen hebben veel overgenomen van de Grieken rondom hun filosofische stelsels. Veel Griekse filosofie zie je daarom ook terugkomen bij de Romeinen. Bij Romeinen is filosofie geen doel op zichzelf, maar een hulpmiddel om het algehele wereldbeeld beter te begrijpen.

De versmelting van de Oosterse en de Griekse filosofie noemt men ook wel het Alexandrijns eclecticisme. Het combineren van de waarheden uit de Griekse filosofie met het Oude testament gebeurde veel door de Joodse Alexandrijnse intellectuelen. De tegenspraken zorgden vaak voor problemen.

Muziek

Het is goed om te weten, dat het samensmelten van muziekstromen ook eclectisch te noemen is. Denk hier aan house en urban.

Waarom is het woord opeens zo trendy en hip?

Steeds meer mensen gebruiken het woord als het gaat om hun interieur. De interieursector heeft het woord nieuw leven ingeblazen. Het is echter niet een woord wat alleen in de interieursector gebruikt wordt. Het wordt veel breder ingezet. Het is duidelijk een term, wanneer een ontwerper wat nieuws heeft gemaakt of bedacht. Het is geweldig om zo nieuwe toepassingen te krijgen door oudere stijlen samen te voegen.

Uiteindelijk is het woord eclectisch niet echt zo belangrijk en de betekenis ervan. Het gaat om het samensmelten van meerdere stromingen, technieken, gedachten of filosofieën. Het is belangrijk wat het eindresultaat is dan de betekenis van het woord eclectisch. Het is goed om te zien, dat het in vele manieren wordt toegepast en eigenlijk alleen maar meer en meer zal worden toegepast in de wereld.